Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De prijzen meegedeeld op deze website zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Na betaling van de factuur werkt Handmade by Misa het door u bestelde werk af. Alle geschillen verbonden aan deze website zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele betwistingen kunnen alleen voor de rechtbanken van het arrondissement Gent worden beslecht.

Klachten of bezwaren met betrekking tot gedane levering dienen overgemaakt te worden binnen acht dagen na de levering. Alle verzendingen gebeuren steeds op risico en eigen verantwoordelijkheid van de klant, wat ook het vervoermiddel is. Door de aanvaarding van de factuur en/of het betalingsoverzicht erkent de koper kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden hierboven vermeld en onder deze verkoopsvoorwaarden te hebben gekocht.

Laatste update: 10 december 2019